Skip to main content

Управление на околната среда: одити и сертификация по ISO 14001

Баланс между икономика и екология чрез систематично управление на околната среда

Опазването на околната среда добива все по-голямо значение като фактор за конкурентноспособност. Междувременно то играе почти толкова важна роля колкото и качеството, цената и наличието на продукти и услуги. Все повече закони налагат по-строги мерки за екологична оценка на структурите и процесите в организациите.

ISO 14001 e международен стандарт за разработване, внедряване и функциониране на системи за управление на околната среда. Стандартът дефинира процесите, свързани с опазването на околната среда в организацията, като създава благоприятни условия за лесно постигане на набелязаните по отношение на околната среда цели.

Основните теми на една сертифицирана по ISO 14001 система за управление на околната среда включват отговорно ползване на ресурси, корпоративна защита на околната среда и сигурност при отчитането и спазването на правни предписания.

Какви предимства Ви дава една сертифицирана Система за Управление на Околната Среда (СУОС)?

 • Текущи подобрения на СУОС
 • Конкурентноспособни предимства при целенасочен избор на доставчиците в зависимост от релевантни за околната среда критерии или при обществени поръчки
 • Спечелване доверието на клиeнти и инвеститори
 • Подобряване на обществения имидж чрез документирани екологични действия
 • Подобрена правна сигурност и превенция на рисковете от подвеждане под отговорност
 • Намаляване на разходите чрез ефективно ползване на сурови материали и енергия

Акредитацията ÖHMI EuroCert® по EN ISO 14001 важи за следните технически сектори (СУОС):

 • 14 Производство на изделия от каучук и пластмаса
 • 17.2 Метална преработка и производство на изделия от метал
 • 18 Машиностроене
 • 19 Производство на офис машини/оборудване. Производство на уреди за обработка на данни, електротехника, фина механика и оптика, производтво на ортопедични предмети, активни медицински продукти, актвни медицински продукти за имплантиране и стерилизация на медицински продукти
 • 24 Преработка и рециклиране
 • 28 Строителство
 • 29.1 Търговия
 • 30 Хотелиерство и ресторантьорство
 • 31.1 Транспорт
 • 34 Изследователска и научна дейност. Аритектурни и инжинерни бюра
 • 35 Доставки на услуги за предприятия

За изискване на оферта кликнете тук.

УОС списък на сертифицираните организации

Angebot anfordern