Skip to main content

Управление на отпадъците

ÖHMI EuroCert® - техническа конктролна организация от 1997г. за специализираните предприятия, извозващи на отпадъци

Терминът специализирано предприятие за извозване на отпадъци (съкращение на немски: Efb) е въведен 1996 в немския закон за отпадъците- Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Той изисква високо ниво на качество. Сертификацията на дружеството като специализирано за извозване на отпадъци е концентрирана в определени дейности. Към тези дейности принадлежат събиране, превозване, складиране, третиране, оползотворяване, унищожаване на отпадъци. Внимание се обръща и на дейности като търговия и рециклиране на отпадъци в случаите, когато е необходимо.

Изискванията, които трябва да бъдат изпълнени във връзка с Efb, са утвърдени в наредбата за специализираните организации за извозване на отпадъците (EfbV). Ако искате да подчертаете Вашата производителност и надежност Ви препоръчваме и една допълнителна сертификация по ISO 9001 (Управление на качеството) и ISO 14001(Управление на околната среда).

Angebot anfordern