Skip to main content

ÖHMI EuroCert® GmbH - Одитиране и сертифициране на фирми и организации от всякакъв мащаб и насоченост

Независимият сертифициращ орган ÖHMI EuroCert® GmbH, акредитиран от германския орган по акредитация (DakkS),Ви предлага одити и сертификации по всички значими стандарти от един единствен източник. Ние сме Вашият надежден партньор, на когото може да се доверите.

Сертифицикацията е ефикасен инструмент да се създаде по-сериозно доверие към Вашата компания от страна на клиенти и бизнес партньори и по този начин да се насърчи националното и международното сътрудничество с компании и институции.