Skip to main content

Управление на Качество: одити и сертификация на системи за управление на качеството по ISO 9001

Предимства от сертификация по ISO 9001:

Нормата ISO 9001 има за цел да реализира и постоянно да развива възможностите на Вашето дружество, да измерва и съответно да увеличава задоволството на клиентите Ви. Сертификацията по ISО 9001, съпроводена от редовни ежегодни одити Ви дава възможност да постигнете трайно високо качество и постоянно подобрение.

ISO 9001 е световно признат стандарт, който е подходящ за всякакъв вид организации. Той може лесно да се комбинира с браншови стандарти и други сертификации (напр. ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 50001, и др.).

 

Доверието е важна бизнес-основа, изградете го в бизнес-отношенията си!

С ÖHMI EuroCert, в ролята си на независим сертифициращ орган, и сертификацията Ви по стандарт ISO 9001 полагате основите на едно успешно бъдеще.

ÖHMI EuroCert® e акредитирана за следните технически сектори (Системи за управление на качеството):

 • 01 Селско, ловно, рибно и горско стопанство
 • 03 Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
 • 06 Дървообработка
 • 07 Обработка на хартия
 • 09 Печатарство
 • 12 Химическа индустрия
 • 13 Производство на фармацевтични изделия/продукти
 • 14 Производство на изделия от каучук и пластмаса
 • 15 Стъкларство, керамика, преработка на камъни и пръст
 • 16 Производство на цимент, гипс, вар и изделия от бетон, вар, гипс
 • 17 Добив и преработка/обработка на метал. Производство на изделия от метал
 • 18 Машиностроене
 • 19 Производство на офис машини/оборудване. Производство на уреди за обработка на данни, електротехника, фина механика и оптика, производители на ортопедични изделия, активни медицински съоръжения, активни медицински уреди за имплантиране и стерилизация на медицински съоръжения
 • 23 Производство на мебели, украшения, музикални инструменти, спортни уреди, играчки и други такива
 • 24 Преработка и рециклиране
 • 25 Електрическо захранване/снабдяване
 • 26 Газификация
 • 27 Водоснабдяване, Парно
 • 28 Строителство
 • 29.1 Търговия
 • 29.2 Поддръжка и ремонт на МПС и предмети(стоки) за широка употреба
 • 30 Хотели и ресторанти
 • 31.1 Транспорт
 • 33 Обработка на данни, информационна техника
 • 34.1 Изследователска и научна дейност.
 • 34.2 Архитектурни и инжинерни бюра
 • 35 Доставки на услуги за организации/предприятия
 • 36 Държавно управление
 • 37 Възпитание и преподаване
 • 38.1 Здравеопазване и 
 • 38.2 Ветеринарна медицина
 • 38.3 Социално дело

За изискване на оферта кликнете тук.

"QM-списък на сертифицираните организации"

 

 

Angebot anfordern