Skip to main content

Информационни технологии - методи за сигурност - системи за управление на сигурността на информацията - сертификация по ИСО 27001

ИСО 27001 - световно признат стандард за оценка на информационната сигурност и ИТ-заобикалящите среди

Какви са предимствата от сертификацията на Вашата Система за Управление на Информационната Сигурност (Information Security Management System - ISMS), по изискванията зададени от стандрта ISO/IEC 27001:

  • сертификацията по този международен стандарт е задължително изискване за участие както в международни търгове, така и в търгове и конкурси в България
  • Повишаване доверието на Вашите клиенти и партньори
  • Контрол на рисковете, свързани с информационната сигурност
  • Намаляване на вероятността от и влиянието на инциденти, свързани със сигурността до едно приемливо ниво
  • Структурирано управление на риска
  • Спазване и изпъление на съотвените правни и браншови изисквания

 

ÖHMI EuroCert® e партьорът за Вашата ИСО 27001 сертификация! Свържете се с нас за изготвяна на Вашата индивидуална оферта!

Angebot anfordern