Skip to main content

REDcert – сертификационна система

ÖHMI EuroCert® GmbH разполага от 2010 година с разрешително от BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/ Федерална служба за Земеделие и Изхранване) за издаване на сертификати за съответствие съгласно REDcert-DE, REDcert-EU and REDcert2 System, в рамките на правилата за устойчивост Biokraft-NachV и BioSt-NachV.

За повече информация по темата: www.redcert.org

Angebot anfordern