Skip to main content

Управление на Здраве и безопастност: одити и сертификация по BS OHSAS 18001:2007/ ISO 45001

Системи за управление на здраве и безопасност при работа (СУЗБР) - ISO 45001

Новият стандарт EN ISO 45001:2018 е публикуван на 12 Март 2018. ISO 45001 е първият в света международен стандарт от семейството на ISO, който е посветен на на здравето и безопасността при работа. Той заменя предхождащия го BS OHSAS 18001:2007.

За преминаването от BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) към EN ISO 45001:2018 е обявен 3-годишен период до 11 Март 2021, в рамките на който сертифицираните по BS OHSAS организации имат възможност да адаптират своята СУЗБР към новия стандарт ISO 45001.

В отговор на предизвикателствата, породени от COVID-19, срокът за преминаването от BS OHSAS 18001 към EN ISO 45001 е удължен до 30 Септември 2021 г.

Сертифициране по ISO 45001

ISO 45001 е новият международен стандарт, който допринaся за подобрението на здравето и безопасността при работа в организации, институции и предприятия.

Стандартът подкрепя организациите при идентифицирането и наблюдението на релевантни рискове при изпълнение на оперативните процеси.

Стандартът ISO 45001 е преди всичко съвместим с ISО 9001 и ISО 14001 като между него и ISО 14001 съществува силна взаимовръзка.

В следствие на тази взаимовръзка, в контекста на ИСУ, ISO 45001 е също основен елемент при процеса на подобряване на здравето и безопаснотта на труда в предприятията и при спазването и прилагането на законовите и нормативните изисквания и правила.

Въз основа на заложента ЗБУТ-политика опасностите за сигурността и здравето на всички служители трябва да бъдат разпознати и свързаните с тях рискове оценени. Производните от ЗБУТ-политиката цели и мерки за поддържане и подобряване на ЗБУТ също трябва да се представят.

Демонстрацията на предприемачески ангажимент за защитата на персонала, собствеността и представителствата на едно предприятие принадлежат към значителните предимства, предоставяни от една внедрена СУЗБР и сертификацията ѝ по ISO 45001. Оптималната интеграция на безопасността при работа в преприятието, както и последователното намаляване и избягване на трудови злополуки и спирания на производствения процес, са също положителни аспекти от СУЗБР.

Последователното спазване на изискванията на стандарта ISO 45001 и прилагането на необходимата ЗБР- политика и цели водят и до други измерими предимства:

  • Подобряване на вътрешната и външната комуникация
  • Намаляване на временната неработоспособност и свързаните с нея разходи
  • Повишен контрол на критични процеси и области
  • Спазване на законовите и нормативните предписания и изисквания
  • Намаляване на разходите за застрахователни премии
  • Намаляване на разходите при интегрирана сертификация с ISO 9001/ISO 14001

 

За изискване на оферта кликнете тук.

УЗБР- списък на сертифицираните организации

Angebot anfordern