Управление на Здраве и безопастност: одити и сертификация по BS OHSAS 18001:2007/ ISO 45001

Системи за управление на здраве и безопасност при работа, по BS OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) е международен стандарт, който допринaся за подобрението на здравето и безопасността при работа в организации, институции и предприятия.

Стандартът подкрепя предприята при идентифицирането и наблюдението на релевантни рискове, при изпълнение на оперативните процеси.

Стандартът BS OHSAS 18001 е преди всичко съвместим с ISО 9001 и ISО 14001 като между него и ISО 14001 съществува силна взаимовръзка. В следствие на тази взаимовръзка, в контекста на ИСУ, BS OHSAS е също основен елемент при процеса на подобряване на здравето и безопаснотта на труда в предприятията и при спазването и прилагането на законовите и нормативните изисквания и правила.

Въз основа на заложента ЗБУТ-политика опасностите за сигурността и здравето на всички служители трябва да бъдат разпознати и свързаните с тях рискове оценени. Производните от ЗБУТ-политиката цели и мерки за поддържане и подобряване на ЗБУТ също трябва да се представят.

Демонстрацията на предприемачески ангажимент за защитата на персонала, собствеността и представителствата на едно предприятие принадлежат към значителните предимства, предоставяни от една внедрена СУЗБР и сертификацията и по BS OHSAS 18001. Оптималната интеграция на безопасността при работа в преприятието, както и последователното намаляване и избягване на трудови злополуки и спирания на производствения процес, са също положителни аспекти от СУЗБР.

Последователното спазване на изискванията на нормата OHSAS и прилагането на необходимата ЗБР- политика и цели водят и до други измерими предимства:

  • Подобряване на вътрешната и външната комуникация
  • Намаляване на временната неработоспособност и свързаните с нея разходи
  • Повишен контрол на критични процеси и области
  • Спазване на законовите и нормативните предписания и изисквания
  • Намаляване на разходите на застрахователни премии
  • Намаляване на разходите при интегрирана сертификация с ISO 9001/ISO 14001

ISO 45001 ще замени предхождащата я BS OHSAS 18001

ISO 45001 will be the first international standard from the ISO-family worldwide, which is devoted to occupational health and safety. ISO 45001 ще бъде първата в света международна норма от ИСО-семейството, която ще е посветена на на здравето и безопасността при работа. Този нов атандард беше публикуван на 12-ти март 2018. Предвиден е 3-годишен преходен период за преминаването от BS OHSAS 18001 към EN ISO 45001:2018.

За изискване на оферта кликнете тук.

УЗБР- списък на сертифицираните организации

Angebot anfordern