Skip to main content

ÖHMI EuroCert® GmbH - Сертификационна процедура

При въпроси, предложения за подобрение или възможни оплаквания моля свържете се с нас. Ние сме на Ваше разположение на следния телефонен номер: +49 391 8189-141

Процедура за третиране на възражения и оплаквания