Skip to main content

ÖHMI EuroCert® GmbH - акредитации

ÖHMI EuroCert® GmbH извършва всички одити и сертификации въз основа на международно признати разпоредби като ISO / IEC 17021 "Оценка на съответствието - Изисквания към органите, които одитират и сертифицират системи за управление", ISO / IEC 17065 "Оценка на съответствието - Изисквания към органите, които сертифицират продукти, процеси и услуги ", както и въз основа на ISO 19001- „Указания за одит на системи за управление ".

ÖHMI EuroCert® GmbH има следните акредитации и признания: