Skip to main content

ÖHMI EuroCert® GmbH - Интегрирани Системи за Управление

Структура на високо ниво

HLS (структура на високо ниво): Тази основна структура съдържа идентичен текст , както и обща терминология и ключови дефиниции (определения) и от 2012 г. насам служи като основа на всички стандарти на системите за управление ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001). Целта е да се подобри съвместимостта на системите помежду им и да се създадат възможности за синергични ефекти на различните ИСУ-комбинации.“Структура на високо ниво“ и общият текст са свободно достъпни на: www.iso.org/directives

Интегрирани системи за управление

Интегрираните системи за управление (ИСУ) придобиват все по-голяма важност. Благодарение на общото потребление на ресурси, ИСУ-тата са по-ефективни от множество индивидуални системи за управление. Синтезирането на стандартизираните изисквания на системите за управление в интегриран системен подход води до минимизиране на времето, персонала и финансовите разходи. За да сме в състояние да удовлетворим максимално Вашите потребности, ÖHMI EuroCert® предлага също сертификации на Интегрирани системи за управление. Следните системи за управление могат да бъдат комбинирани: