Актуални теми

  • Корона вирус: в условията на настоящата пандемия ÖHMI EuroCert използва възможните дигитални алтернативи и извършва дистанционни одити вместо одити на място. Разпространението на COVID-19 поставя предприятиата и организациите във всички отрасли пред нови изисквания и предизвикателства. На много от нашите клиенти им предстои продължаване или подновяване на сертификати. Това се отнася както за сертифицирането на системи за управление съгласно ISO 17021, напр. ISO 9001, ISO 14001 или ISO 27001, така и за одити съгласно ISO 17065, както AZAV и GMP+ International. В случай че планираните одити на място не могат да бъдат извършени според редовната процедура, считано от този момент, ÖHMI EuroCert предлага провеждане на одити "дистанционно" - изцяло или частично. Това е възможно за ресертификации и за контролни одити, след извършване на предварителна оценка на необходимостта от дистанционен одит  и предварително съгласуване на условията за провеждането му. Освен това, ако е обосновано, срокът за провеждане на ресертификация може да бъде удължен с до шест месеца, ако одитът се провежда дистанционно. При необходимост се свържете с нас и заедно ще намерим най-подходящото решение. Ръководство за извършване на дистанционни одити може да намерите тук
  • На 25. Mай 2018 влезна в сила Общият регламент за защита на личните данни в целия Европейски Съюз (GDPR). Най- съществените изменения в режима на защита на личните данни ще намерите тук.
  • На 12. Mарт 2018 бе публикуван международният стандарт за здраве и безопасност при работа (ЗБР) ISO 45001 и ще замени досеганшната норма BS OHSAS 18001. повече информация